UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
Fundacja "To co najważniejsze" - logo
Firma z zasadami - logo

Program certyfikowania firm

Fundacja "To co najważniejsze" - zgoda

Stawiamy pytanie: Co jest najważniejsze ? 
Razem próbujemy na nie odpowiedzieć

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1. Programy badawcze,
2. Inicjatywy kulturalne, społeczne i obywatelskie,
3. Programy współpracy międzynarodowej i wymiany informacji służące realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,
4. Inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie rozwiązań w zakresie edukacji, w tym edukacji pozaszkolnej,
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji,
6. Programy stypendialne,
7. Organizowanie zbiórek pieniężnych,
8. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
9. Organizowanie akcji z wykorzystaniem wolontariatu, w tym w środkach masowego przekazu,
10. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowisk i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,
11. Wspieranie inicjatyw i nowatorskich projektów służących i celom Fundacji,
12. Programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się
13. Instytucji rynku,
14. Programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat
15. Wartości promowanych i zgodnych z celami Fundacji,
16. Stymulowanie inicjatyw gospodarczych i naukowo-technicznych,
17. Organizowanie i ułatwianie współpracy środowisk naukowych t twórczych,
18. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
19. Propagowanie w społeczeństwie celów Fundacji,
20. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnie, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej,
21. Organizowanie, współorganizowanie i wspieranie imprez zgodnych z celami Fundacji.